Running Portugal

Zapisy 2021

 

Wszystkie wpisy będą rozpatrywane po dokonaniu płatności. Nie przewiduje się zwrotów raz dokonanej płatności niezależnie od okoliczności. Nie przewiduje się też możliwości przekazania numeru startowego innej osobie. Całkowitą odpowiedzialność w razie wypadku osoby nieupoważnionej do startu ponosi zapisany posiadacz numeru startowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział osób trzecich..

— Running Portugal - Maratona do Porto

Opłata startowa upoważnia do otrzymania:

numeru startowego, t- shirta, medallu na mecie, dyplomu online, video na mecie...

Maraton

picture

Zapisy na maraton.

Opłata startowa za udział w maratonie wynosi:

do 30 czerwiec - 50.00€
do 31 lipca - 60.00 €
do 30 września - 70.00 €
do 02 listopada - 80.00 €
Expo - 100,00

Maraton VIP
do 02 listopada - 125.00 €

picture

Bieg rodzinny 15Km

picture

Chcę się zapisać na 15 km.

Opłata startowa za udział w biegu na dystansie 15 km wynosi:

do 31 sierpnia - 12.00 €
do 30 września - 13,00 €
do 02 listopada - 14.00€
EXPO - 20,00€

 

picture

Fun Race - Minimarathon (6Km)

picture

Chcę pobiec w minimaratonie.

Opłata startowa za udział w mini maratonie wynosi:

do 30 września - 6.00€
do 02 listopada - 7.00€
EXPO - 10,00€

 

picture