Running Portugal

Zapisy 2024

 

Wszystkie wpisy będą rozpatrywane po dokonaniu płatności. Nie przewiduje się zwrotów raz dokonanej płatności niezależnie od okoliczności. Nie przewiduje się też możliwości przekazania numeru startowego innej osobie. Całkowitą odpowiedzialność w razie wypadku osoby nieupoważnionej do startu ponosi zapisany posiadacz numeru startowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział osób trzecich..

Wszyscy skutecznie zapisani online zawodnicy otrzymają listy potwierdzające udział w maratonie wraz z informacjami o przydzielonym numerem startowym i szczegółach dotyczących imprezy. Warunkiem otrzymania listu jest podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.

Należy pamiętać, że WSZYSCY ZAWODNICY będą musieli stawić się w biurze zawodów, aby odebrać pakiety startowe (numery startowe, chip do pomiaru czasu i in.).

W biurze zawodów należy okazać list potwierdzający udział w zawodach. Zdecydowanie zaleca się, aby wszyscy uczestnicy na odrocie numerów startowych podali swoje imię i nazwisko, kontakt telefoniczny ICE (przydatny w nagłych wypadkach) oraz wszelkie dane medyczne, które uznają za stosowne. Informacje te mogą mieć ogromne znaczenie w razie pojawienia się problemów zdrowotnych podczas zawodów.

Numery startowe w żadnych okolicznościach nie będą wysyłane pocztą. Zgłoszenia będą rozpatrywane wyłącznie po uiszczeniu opłaty startowej. Raz dokonany zapis jest ostateczny, w żadnych okolicznościach nie będzie zwrotu kosztów. Nie będą również dozwolone żadne transfery. Ktokolwiek przenosi swój numer na osobę trzecią, ponosi odpowiedzialność w razie wypadku z udziałem tej osoby podczas imprezy. W opisanej sytuacji organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

Pakiety startowe należy odebrać przed zawodami. Biegacze otrzymają swoje numery startowe, chip do pomiaru czasu i informacje dotyczące zawodów. Nieodebrane pakiety startowe nie podlegają refundacji w żadnych okolicznościach.

VIP Posiadacze numerów startowych „Special VIP” będą uprawnieni do:

• Numer startowy Sub-Elite
• Start w pierwszej linii
• Specjalne miejsce w strefie mety
• Dostęp do strefy VIP
• Szafa w strefie VIP
• obiad w strefie VIP
• Wyniki SMS
• Pasta Party

— Running Portugal - Maratona do Porto

Opłata startowa upoważnia do otrzymania:

numeru startowego, t- shirta, medallu na mecie, dyplomu online, video na mecie...

Maraton

picture

Zapisy na maraton.

Opłata startowa za udział w maratonie wynosi:
Do 31 marca – 55,00 €
Do 31 sierpnia – 65,00 €
Do 21 października - 75,00 €
Last Minute w EXPO Marathon – 100,00 €

Maraton VIP
do 21 października - 200,00 €

picture

 

Bieg rodzinny 10Km

picture

Chcę się zapisać na 10 km.

Opłata startowa za udział w biegu na dystansie 10 km wynosi:

do 31 sierpnia - 16,00 €
do 21 października - 18,00€
EXPO - 20,00€

 

picture

 

 

Fun Race - Minimarathon (6Km)

picture

Chcę pobiec w minimaratonie.

Opłata startowa za udział w mini maratonie wynosi:

- Do 31 sierpnia - 10,00 €
- Do 21 października - 13,00 €
-

 

picture

 • 1
 • 2
 • 3
 •  

  Uwaga: do zapisów zostanie doliczona 5% opłata za rejestrację online.


  Półmaraton w Porto
  15 września 2024 r

  Mezza Maratona di Porto